Hướng dẫn cài đặt sử dụng Auto Valve 5 ngã tự động hút muối

Hướng dẫn cài đặt sử dụng Auto Valve 5 ngã tự động hút muối

Van 5 ngã hút muối tự động được sử dụng trong các hệ thống làm mềm nước của lọc RO hoặc sử dụng cho lọc nước nhiễm vôi giếng khoan. Bạn không biết cách cài đặt và vận hành van 5 ngã tự động này thì có thể xem video. Van có nhiều chức năng tự động như:

  • Cài đặt thời gian tái sinh theo ngày.
  • Cài đặt thời gian tái sinh theo tuần.
  • Cài đặt thời gian tái sinh theo lưu lượng.

Trả lời