Cách sử dụng hóa chất Cloramin B để khử trùng nước

Cách sử dụng hóa chất Cloramin B để khử trùng nước

Loại hóa chất xử lý nước đang được sử dụng rộng rãi nhất ở Việt Nam hiện nay là cloramin B. Đây là hóa chất xử lý nước mà Bộ Y tế cấp phép có thể sử dụng để xử lý nước cho trong và sau bão lụt. Cloramin B được sử dụng dưới hai dạng: dạng bột 25% thùng 25-35kg và dạng viên nén 0,25g/viên.

Cách sử dụng Cloramin B dạng bột

  • Hàm lượng clo hoạt tính của loại Cloramin B dạng bột thông thường là 25%, liều lượng sử dụng 0,1g/10 lít nước.
  • Hàm lượng Cloramin B loại viên mỗi viên 0,25g sử dụng cho 25 lít nước.
  • Nếu xứ lý nước bằng bột cloramin B, clorua vôi thì theo tỷ lệ sau: 1 m3 nước cần 10g bột.
  • Cloramin B 25%. Có thể dùng thìa canh để đong bột hóa chất, mỗi thìa canh đầy tương đương 10g.

Lưu ý: Lượng hóa chất khử trùng này phải được hòa tan đều trong nước và phải để sau 30 phút mới có thể dùng được nước.

Cách sử dụng Cloramin B dạng viên

  • Có thể dùng cloramin B dạng viên hàm lượng theo tỷ lệ sau : 10 lít nước cần 0,1g cloramin B 25% hoặc 10g Cloramin B cho 1 m3 nước.
  • Có thể dùng thìa canh để đong bột hoá chất, mỗi thìa canh đầy tương đương 10 g, như vậy để khử 1m3 nước cần khoảng 1 thìa canh bột cloramin B.
  • Lượng hoá chất khử trùng này phải được hoà tan đều trong nước và để sau 30 phút là có thể dùng được nước.

Trả lời